PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSOHJE
Perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011) 5.5.2011.
(Taloyhtiöt, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.)

Suojelulohkon nro: 6             Suojeluyksikkö nro: 64             Vaunukankaan koulu

Kiinteistön nimi ja osoite:
As Oy Kalamiehenranta,  Kalamiehenkuja 3,  (Järvensivu Rno 19)

Kaupunginosa/kylä:                                           Kortteli:                                              Tontti:
                    
Paijala                                34017                                          2

 

TALOSSA HUOMIOON OTETTAVAT VAARATILANTEET

Tulipalo
Vesivahingot
Vedenjakelukatkos
Sähköpääkeskuksen ja lämmönjakokeskuksen häiriöt
Pitempiaikainen häiriö jätteiden kuljetuksessa
Sairauskohtaukset
Liukastumistapaturmat
Liikennetapaturmat
Hukkuminen
Murrot ja ilkivalta
Luonnonilmiöt
Öljyvuoto (maasäiliö 20 000 litraa lämmönjakokeskuksen edessä)
Kaasuvaara tai muu ilmaa saastuttava vaaratilanne
Säteilyvaara

 

TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA SEN KOULUTUS

Hallituksen puheenjohtaja:

Matti Jääsärö


0400 624954

Isännöitsijä:

Corbel Isännöinti Uusimaa
 -  Anne Murtomäki
 

010 8207700

Turvallisuuspäällikkö:
Matti Jääsärö

Matti Jääsärö (as D30), saanut koulutuksen Hgin Pelastusliiton talosuojelukurssilla v 1995 – koulutus päivitettävä.
Turvallisuuspäällikkö avustaa taloyhtiön hallitusta yhtiön turvallisuusasioiden hoitamisessa. Keskeisimpinä tehtävinä normaalioloissa ovat:
- pelastussuunnitelman ylläpitäminen ja muutosesityksien tekeminen taloyhtiön hallitukselle
- pelastusasioista tiedottaminen asukkaille hallituksen linjauksen mukaisesti
- vuosittainen taloyhtiön turvallisuustarkastus ja esitykset taloyhtiön hallitukselle epäkohtien korjaamiseksi
-
osallistuu taloyhtiön palotarkastukseen 
lakisääteisen pelastusmateriaalin toimintakunnon tarkastukset

0400 624954

Turvallisuuspäällikön apulainen:
ei nimetty

 

KIINTEISTÖN RAKENNE JA HENKILÖSTÖ

Kaksikerroksiset asuinrakennukset ovat betonielementeistä rakennettuja rivitaloja. Asuinrakennuksissa on bitumihuopapäällysteiset tasakatot. Vesikattorunkorakennelma on rakennettu puusta.
Parvekekaterakennelmien rungot metallia, muuten puuta ja valokatemuovia sekä parvekelasitukset. Kuudessatoista asunnossa on takka ja savuhormi.
Vain asuintojen alakerrasta johtaa ovi ulos.
Taloyhtiössä on vesikiertoinen öljylämmitys.
Asunnoissa on painovoimaan ja asuntokohtaiseen huippuimuriin perustuva ilmanvaihto. Ilmanvaihtohormit on puhdistettu koneellisesti vuonna 2012.

kennusvuosi:
            1970-71
Portaita/kerroksia:
               39/2
Huoneistoja:
                    
38
Rakennuksia tontilla:
                   
4 + 3
Asukkaita, työskenteleviä tai oleskelevia (päivällä):  40 Asukkaita (yöllä)
                 90

 

HÄTÄTILANNE OHJEITA

Huoltoyhtiö:

          Pestok Oy                                                               puh. 020 7931023 (klo 9-15)

Taloyhtiön isännöitsijä:

          Corbel Isännöinti Uusimaa                                  puh. 010 8207700
          - Anne Murtomäki
 
Sähkölaitoksen vikailmoitukset:

          Fortum                                                                  puh. 0800 195011
Vesilaitoksen vikailmoitukset:

                                                                                        puh. 040-5040444 (24h/vrk)
Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden pysäyttäminen (mistä pysäytetään, kuka pysäyttää):

           Huoneistokohtaiset huippuimurit, asukkaat pysäyttävät
Toimintaohjeet sähkö-, vesi- ja lämpökatkoksissa:
 •  - Koko taloyhtiön veden pääsulku kaivossa C-talon eteläpäädyssä, talokohtaiset linjasulut talojen C ja D päätyautotalleissa, B-talossa as B10 vaatehuoneessa ja  A-talossa lämmönjakokeskuksessa. Asunnoissa asuntokohtaiset, erikseen ala- ja yläkerran käyttövesisulut. Ilmoitukset huoltoyhtiölle
 •  - Sähkökatko: Sulakkeiden tarkistus, vikailmoitus tarvittaessa huoltoyhtiölle
 •  - Lämpökatko tai lämmönjakokeskuksen ulkohälytysvalo palaa: Ilmoitus lämmitysvastaava Risto Söyrille puh. 040 5025941 tai huoltoyhtiölle
Kiinteistön vakuutukset:

                 
Pohjola Vakuutus Oy 16-90105-83709-0

 

ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSKOHTAUS

Toimintojen huolellisella valmistelulla ja tarkoituksenmukaisten työkalujen oikealla käytöllä voidaan ennalta ehkäistä tapaturmien syntymistä. Myös henkilön vireystila ja käytettävissä oleva aika sekä työssä tarvittava osaaminen tulee ottaa huomioon eri toimintoihin ryhdyttäessä.
Talviaikana asukkaat huolehtivat asuntopihansa lumitöistä ja liukkauden torjunnasta.
Liikkuessaan ajoneuvoillaan taloyhtiön tontilla, pitää asukkaiden noudattaa hiljaista ajonopeutta ja muutenkin varovaisuutta ottaen huomioon, että taloyhtiömme alueella liikkuu myös lapsia.
Asuntoihin johtavat tiepistot (pelastustiet) pidetään vapaina pelastusajoneuvoille kaikkina vuodenaikoina.
 

Ambulanssi                                                 112                    Varanumero: 09 2949 2502
Poliisi                                                          112                      
Keski-Uudenmaan Poliisi                  071 8730 141
Myrkytystietokeskus                               09 471 977        Varanumero: 09 4711
Päivystävä terveyskeskus/sairaala              

Päivystys joka päivä klo 8-18 Hyrylän pääterveysasemalla (Hyryläntie 13, D-ovi), puh. 09 8718 3760

Yöpäivystys klo 18-8 Hyvinkään sairaalassa    puh. 019 4587 5700
Hammaslääkäri
                                      

Hammaslääkäripäivystykseen ohjaus tapahtuu lääkäripäivystyksen kautta.
Toimintaohje onnettomuustapauksessa
 • Selvitä, mitä on tapahtunut
 • Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet
 • Anna hätäensiapu:
  - Turvaa hengitys ja verenkierto,
  - ehkäise shokki ja tyrehdytä verenvuoto
 • Hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112

PALOTURVALLISUUS

Jokaisessa asunnossa pitää olla toimiva palovaroitin asennettuna kattoon kerroksen jokaista alkavaa 60 asuinneliötä kohden. Lisäksi asuntoihin suositellaan hankittavaksi sammutuspeite.

Kun takkaa käytetään säännöllisesti, huolehtii asukas, että savuhormi nuohotaan kerran vuodessa. Nuohous sovitaan piirinuohoojan kanssa. Jos takka on ollut käyttämättä yli kolme vuotta, pitää nuohous suorittaa ja savuhormi tarkastaa ennen käyttöönottoa. Alun perin avotakaksi suunniteltuun takkaan ei saa asentaa luukkuja. Suositellaan, että avotakkaan hankitaan kipinäverkko – se ei kuitenkaan poista valvonnan merkitystä.

Kylmäkalusteiden takaosan lauhdutin ja kompressorin pinta on hyvä imuroida kerran vuodessa.
Noudata sähkölaitteiden käyttöohjeita, äläkä peitä laitteiden tuuletusaukkoja.
Saunan löylyhuone ei ole tarkoitettu pyykin kuivaamiseen.
Kynttilöiden polttaminen tulee tapahtua palamattomalla alustalla ja valvottuna.
Grillimajaan ei pidä jättää tulitikkuja eikä sytytysnesteitä.

Lämmönjakokeskuksen käytävässä (A-talon pääty) ja rantaladossa on 6 kg jauhesammuttimet. Ko. tilojen oviin käy asukkaille jaettu sama erillinen avain. Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö huolehtii käsisammuttimien tarkastuksesta vähintään kahden vuoden välein ja uusii ne 10 vuoden välein. 

Tulipalon sattuessa: 

- PELASTA ja varoita muita asukkaita vaarasta. Huolehdi, että kaikki pääsevät turvaan. 

- SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella. 

- HÄLYTÄ pelastuslaitos numerosta 112. 

- RAJOITA paloa pysäyttämällä huippuimuri ja sulkemalla ovet ja ikkunat. 

- OPASTA ja järjestä pelastusyksiköille esteetön pääsy kohteeseen 

Rakennuksesta poistuttaessa asukkaiden kokoontumispaikka on parkkipaikka. Talon ensiapupaikka on parkkipaikka tulotien varressa. Potilaspaarit ovat lämmönjakokeskuksen käytävän seinällä.

 

MUUT  TURVALLISUUSOHJEET

MURTOSUOJAUS
Ulko-oveen suositellaan asennettavaksi ainakin murtosuojarauta. Turvalukkoa on hyvä opetella käyttämään säännöllisesti aina asunnosta poistuttaessa. Kodin suojauksessa on tärkeää tehdä murtautuminen mahdollisimman hankalaksi ja aikaa vieväksi. Asunnon avaimia ei pidä säilyttää autossa.

Jos yleisavainta joudutaan käyttämään henkilön asuntoon päästämiseksi, varmistetaan aina henkilön oikeus päästä huoneistoon.

Taloyhtiön hallitus huolehtii, että pihavalaistus on aina kunnossa.

LOMA TAI MUU PITEMPIAIKAINEN POISSAOLO ASUNNOSTA
Poistuttaessa asunnosta pitemmäksi ajaksi on hyvä jättää asunto asutun näköiseksi. Päivälehtien tulon voi keskeyttää. Suositellaan huoneiston avaimien jättämistä seinänaapurille. Taloyhtiömme yleisavaimella ei pääse jokaiseen asuntoon. Naapureille on hyvä vähintään ilmoittaa pitempiaikaisesta poissaolosta ja antaa yhteystietonsa. Talviaikana voi naapurin kanssa sopia asuntopihan lumitöistä.

VEDEN JAKELUN KATKOS
Veden jakelun katkos voi johtua kunnan jakeluverkoston häiriöstä tai taloyhtiön putkistoviasta. Vedenjakelun pitempiaikaisen keskeytyksen aikana Tuusulan kunta järjestää katkosalueelle vesipisteen ja myös ilmoittaa siitä alueen asukkaille. Taloyhtiön putkistovian aiheuttamasta katkoksesta ja sen kestosta taloyhtiön hallitus ilmoittaa asukkaille postilaatikoihin ja ilmoitustaululle jaettavalla tiedotteella. Kotiin on hyvä varata talousveden säilyttämiseen sopivia kannellisia astioita.

SÄHKÖKATKOS
Sähkökatkoksen tapahtuessa on ensin hyvä tarkistaa oman huoneiston sulakkeet. Palaneen sulakkeen asukas voi itse vaihtaa. Jos asukas on epävarma sulakkeen vaihdossa, voi apua pyytää naapurilta.

Jos vika on yleisessä sähkönjakeluverkossa, on kärsivällisesti odotettava sähkön kytkeytymistä. Jääkaapin ja pakastimen ovien avaamista kannattaa välttää. Kylmänä vuodenaikana on hyvä välttää ulko-ovien ja ikkunoiden avaamista. Lämmintä vettä tulee sen verran kuin taloyhtiön lämminvesivaraajassa on, koska sähkökatkoksen aikana öljynpolttimet eivät toimi.

Toimivia taskulamppuja tai otsalamppuja on hyvä säilyttää kotona tietyssä paikassa pimeänä aikana sattuvan sähkökatkoksen varalta.

VESIVAHINGOT
Asukkaiden on hyvä tarkkailla huoneistonsa vesikalusteiden kuntoa. Astianpesukonetta tai pyykinpesukonetta ei pidä jättää toimimaan ilman valvontaa. Em. koneiden poistovesiletkut liitetään viemäriverkostoon taloyhtiössämme annettavien ohjeiden mukaan. Tukosten ennaltaehkäisemiseksi suositellaan, että lattiakaivot ja altaiden vesilukot puhdistetaan säännöllisesti – suojatkaa aina työskentelyn ajaksi kätenne kumihansikkailla. Viemäriputkistoon ei pidä päästää vedessä hajoamatonta kiinteää materiaalia.

Astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen tuloveden hana on hyvä opetella sulkemaan pesuohjelman päätyttyä.

Vuotavista hanoista ja vesikalusteista tulee ilmoittaa huoltoyhtiölle.

Vahinkotapauksessa pitää asuntokohtainen käyttövesi sulkea. Alakertaan ja yläkertaan on omat erilliset käyttövesisulut. Vahingosta pitää asukkaan ilmoittaa huoltoyhtiölle (päivystysnumero).

HÄIRIÖ JÄTTEIDEN KULJETUKSISSA
Pitempiaikainen häiriö jätteiden kuljetuksessa aiheuttaa taloyhtiössä ongelmia. Tällaisessa tilanteessa kotitalouksien tulee pyrkiä tuottamaan jätettä mahdollisimman vähän. Lisäksi jätteet tulee saattaa mahdollisimman vähän tilaa vievään muotoon. Jätekatoksen jätesäiliöt täyttyvät aika-ajoin jopa alle viikossa. Jätekatoksen jäteastioita ei saa täyttää yli ”äyräiden” eikä jätekatoksen vapaata lattiatilaa saa täyttää minkäänlaisilla jätteillä.

Häiriön aikana pahvi-, kartonki-, paperi-, lasi- metallijätteet säilytetään asuinhuoneistojen autotalleissa/varastoissa esimerkiksi jätesäkkeihin pakattuina. Maitotölkit (ja vastaavat) sekä ruokatarvikkeita sisältäneet pelti- ja lasipurkit sekä pullot pitää huuhdella huolellisesti ennen jätesäkkiin laittamista. Kuivajäte säilytetään myös autotalleissa hyvin suljettuna jätesäkkeihin.

Merkittävimmän ongelman muodostavat biojätteet. Häiriötilanteessa jätekatoksen yksi musta iso kuivajäteastia muutetaan ja merkitään biojäteastiaksi. Kotitalouksien biojätteet laitetaan muovisiin jätepusseihin, jotka suljetaan huolellisesti (purista ilma pois) ja pussit laitetaan jätekatoksen biojäteastioihin.

Häiriötilanteen jatkuessa pitempään, hallitus antaa ohjeet asukkaille jatkotoimenpiteistä.

LEIKKIKENTTÄTURVALLISUUS

Taloyhtiön hallitus tarkastaa vuosittain, että leikkikenttä ja sen leikkivälineet ovat säädösten mukaisessa kunnossa. Ensisijainen vastuu leikkivien lasten turvallisuudesta on kuitenkin lasten vanhemmilla ja hoitajilla. Taloyhtiön leikkikenttä on tarkoitettu ainoastaan taloyhtiön asukkaiden ja heidän vieraidensa käyttöön.

Leikkikenttävastaavaa ei taloyhtiössä ole nimetty.

RANTATURVALLISUUS
Yksi pelastusrengas on sijoitettu lasten suosimalle vesileikkipaikalle grillikatoksen edessä olevan betonilaiturin sivulle ja toinen laituripenkereen laiturin puoleiseen päähän, josta useimmiten lähdetään uimaan. Lasten vanhemmat ja hoitajat ovat ensisijaisesti vastuussa lastensa vesileikkiturvallisuudesta. Uimarantaan johtaa moottoriajoneuvolla ajettava tie aina laituripenkereen päähän saakka – pelastusajoneuvolle pitää järjestää opastus yhtiön tontin parkkipaikalta lähtien. Rantaan johtavaa tietä ei aurata talvella.

Taloyhtiön venettä voi käyttää kuka hyvänsä talon asukas. Veneilijällä on mahdollisuus käyttää rantaladossa olevia pelastusliivejä (2). Useilla asukkailla on omat pelastusliivit. Veneen tapin vedenpitävyys ja airojen hankaimien kiinnitys ja toimivuus tarkastetaan keväällä veneen vesillelaskun yhteydessä. Tappia ei poisteta koko veneilykauden aikana. Veneilijän pitää itse varata veneeseen äyskäri.

Loppuvuodesta kun järven jääpeite alkaa muodostua, on kodeissa syytä korostaa lapsille ohuen jääpeitteen petollisuutta. Venevalkamaan aurataan jääpelialue vasta, kun jään paksuus todetaan mittauksella riittäväksi.

ILKIVALTA
Mahdolliset töherrykset poistetaan välittömästi. Ennen töherrysten poistamista tai muiden ilkivaltajälkien siivoamista ne valokuvataan ja kuvat dokumentoidaan. Töhrinnästä tai muusta ilkivallasta tehdään ilmoitus poliisille.

VAARALLISTEN AINEIDEN SÄILYTYS
Kaikki paloherkät nesteet suositellaan säilytettäviksi autotallissa. Auton tai muun moottorikäyttöisen laitteen säilyttämiseen käytettävissä autotalleissa voi säilyttää enintään 60 litraa bensiiniä, 200 litraa dieselöljyä mutta ei nestekaasua.

Pihagrillien nestekaasupullot suositellaan säilytettäviksi ulkotiloissa.

Ongelmajätteet asukkaat vievät itse ongelmajätekeräykseen ja siitä on annettu ohjeet asukkaille.

LUONNONILMIÖT
Mahdollisten myrskytuhojen varalta taloyhtiön tontin puiden kuntoa tarkkaillaan erityisesti parkkipaikan alueella. Kevät- ja syystalkoissa poistetaan puiden kuivuneet oksat, jotka pudotessaan voivat vahingoittaa ihmisiä tai parkkipaikalla olevia ajoneuvoja.

Lumen poistamisesta talojen katoilta päättää aina taloyhtiön hallitus erikseen. Parvekekaterakennelmien valokatteilta asuntopihoille hyvin mahdollisesti syöksyvän jäänsekaisen lumimassan johdosta ajoneuvojen pysäköiminen parvekkeiden alapuolella on pysyvästi kielletty 1.11. – 1.5. välisenä aikana.

KOTIVARA
Kotivara tarkoittaa sitä, että perhe ylläpitää tottumuksiensa mukaista pientä ruokavarastoa ruokajakelun yllättävän katkeamisen tai saasteonnettomuuden varalta. Kotivaraa pidetään monipuolisena mm. siten, ettei olla pelkästään jääkaapissa ja pakastimessa säilyvän ruoan varassa. Kotivaraa käytetään jatkuvasti ja tilalle hankitaan aina uutta.

 
Suojautumista varten kotona olisi lisäksi hyvä olla ainakin:

- paristolla toimiva matkaradio ja siihen varaparistoja

- taskulamppuja (otsalamppuja) ja niihin varaparistoja

- ilmastointiteippiä, muovikelmua tai muovisia jätesäkkejä ikkunoiden ja ovien tiivistämiseen

- ensiapuvälineitä

- veden säilytykseen soveltuvia astioita

- muovipusseja elintarvikkeiden suojaamiseen

- perheenjäsenille suoja- tai sadeasut, kumisaappaat ja suojakäsineet

- muovisäkkejä jätteitä varten

 

VÄESTÖN VAROITTAMISEEN KÄYTETTÄVÄT ÄÄNIMERKIT

Yleinen varoitusmerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus on samoin 7 sekuntia.
Lähin ulkoinen hälytin sijaitsee Tuusulan pelastuslaitoksen katolla ja sen kuuluvuus on Kalamiehenrannassa tyydyttävä (3 -luokkaa).

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti. Vaara ohi  -merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista (uhka tai vaara on poistunut).

Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni (kokeillaan valtakunnallisesti aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 12:00).

Kun kuulet yleisen vaaramerkin, älä soita hätänumeroon 112, vaan toimi seuraavien ohjeiden mukaan:
 • siirry sisälle. Pysy sisällä. Ole rauhallinen.
 • Sulje ovet ja ikkunat sekä ilmanvaihtoaukot ja pysäytä huippuimuri.
 • Avaa radio ja TV ja kuuntele ja noudata annettavia ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Turvallisuuspäällikkö :

- varmentaa hälytyksen läpimenon käymällä mahdollisuuksien mukaan jokaisessa asunnossa
- varmistaa, että asukkaat osaavat toimia vallitsevan tilanteen edellyttämällä tavalla
- jos asukkaat eivät ole kotona, pyrkii selvittämään asukkaiden olinpaikan
- huolehtii, että mahdollisesti yksin kotona olevat lapset ovat turvassa
- antaa tarvittaessa asukkaille lisäohjeita ja pitää asukkaat tietoisina tilanteen kehittymisestä
- ottaa esille taloyhtiön pelastusvälinelaatikon ja valmistautuu välineiden käyttöön

 

KAASUVAARATILANNE

Muutaman kilometrin päässä taloyhtiön kaakkois- eteläpuolella on Sulan pienteollisuusalue. Siellä on sellaista toimintaa, joka ongelmatilanteessa (tulipalo, räjähdys tai vuoto) ja epäedullisissa sääolosuhteissa voi aiheuttaa vaaratekijän taloyhtiön asukkaille lähinnä haitallisten savukaasujen tai muiden päästöjen muodossa.

Alle kilometrin etäisyydellä taloyhtiön länsipuolella valtatie 45:lla kuljetetaan päivittäin vaarallisia aineita.  Liikenneonnettomuuden sattuessa epäedullisissa sääolosuhteissa voi tästä aiheutua taloyhtiön asukkaille ongelmia lähinnä haitallisten savukaasujen tai muiden päästöjen muodossa.

Kaasuvaarasta hälytetään yleisellä vaaramerkillä, jonka lisäksi annetaan tietoja ja
toimintaohjeita radion välityksellä. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
 • Suojaudu sisätiloihin asunnon ylempään kerrokseen.
 • Kuuntele ja noudata radiosta ja TV:staviranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.
 • Pysäytä huippuimuri, sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne. 
 • Tiivistä talon katolla oleva huippuimurin aukko sekä takan piipun hormin aukko.
 • Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi.
 • Pysy sisällä.

Kun kuulet ulkona ollessasi yleisen vaaramerkin:

 • Pyri sisätiloihin.
 • Jos et pääse heti sisälle:
  • Kulje sivutuuleen poispäin arvioidusta onnettomuuspaikasta ja pyri korekampaan maastokohtaan.
  • Hengitä monikerroksisen kostutetun kankaan, hatun tai sammaleen läpi.

Mikäli sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita
siirtymään pois vaara-alueelta. Jos ulosmeno on välttämätöntä, suojaa silmäsi ja
hengityksesi ja käytä tiivispintaista vaatetusta.SÄTEILYVAARATILANNE

Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä, jonka lisäksi annetaan tietoja ja
toimintaohjeita radion välityksellä. Toimi annettujen ohjeiden mukaan:
 • Asuntojen alakerran keskiosa suojaa asukkaita parhaiten – on kuitenkin heikkotasoinen.
 • Kuuntele ja noudata radiosta ja TV:sta viranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.
 • Pysäytä huippuimuri, sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.
 • Tiivistä talon katolla oleva huippuimurin aukko sekä takan piipun hormin aukko.
 • Vältä puhelimen käyttöä
 • Suojaa ruokatarvikkeet pölytiiviisti ja varastoi juomavettä kannellisiin astioihin.
 • Aloita tilapäissuojan valmistelu ja suojaudu sinne viranomaisten niin kehottaessa.
 • Jos on välttämätöntä mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivispintaista pukua.
 • Nauti joditabletit vasta viranomaisen niin kehottaessa.

Väestön evakuointi toteutetaan vasta viranomaisten kehotuksesta ja heidän erikseen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Evakuointi voi koskea useiden kuntien tai laajempien alueiden väestön siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta. Taloyhtiömme turvallisuuspäällikkö on yhteydessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen ja/tai suojelulohkon johtopaikkaan (Vaunukankaan koulu)  ja saa sieltä ohjeet evakuoinnin toteuttamisesta.

Evakuointitilanteessa Kalamiehenrannan asukkaiden kokoontumispaikka on parkkipaikka, josta turvallisuuspäällikkö opastaa asukkaat eteenpäin.

 

POIKKEUSOLOIHIN SIIRTYMINEN

Poikkeusoloilla tarkoitetaan erityisen vakavia kriisejä, jotka koskettavat koko kansakuntaa tai ainakin suurta osaa siitä ja vaikuttavat koko yhteiskunnan toimivuuteen. Kansalaiset saavat tietoa tilanteen kehittymisestä eri tiedotusvälineiden kautta. Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö pitää taloyhtiön asukkaat tietoisina myös poikkeusoloihin siirtymiseen liittyvistä järjestelyistä ja käytännön toimenpiteistä sekä tilanteen kehittymisestä.

VÄESTÖNSUOJA JA TILAPÄISSUOJA

Suojaudu väestösuojaan tai tilapäissuojaan viranomaisten niin kehottaessa.

 Keski-Uudenmaan pelastustoimialueella ei ole yleisiä väestönsuojia. Suojautuminen tapahtuu taloyhtiöiden, yritysten, laitosten ja muiden julkisten rakennuksien väestönsuojiin. Pelastusviranomainen määrittelee suojapaikan tilanteen mukaan.

Tilapäissuojan kunnostaminen Kalamiehenrannassa:
Asuntokohtainen heikkotasoinen ja vain lyhytaikaiseen suojautumiseen tarkoitettu tilapäissuoja voidaan kunnostaa joko autotallin takaiseen varastoon tai vaatehuoneeseen. Alakerran saunatilojen ikkunat ja venttiilit teipataan kiinni ilmastointiteipillä ja muovikelmulla. Huippuimuri pysäytetään. Lisäksi kaikki muutkin ovet ja ikkunat suljetaan ja teipataan. Tilapäissuojaan on varattava ainakin riittävästi juomavettä, kuivamuonaa, matkaradio (paristoja) ja käsivalaisimia (paristoja), puhelimia, lämpimiä vaatteita, mahdollisesti tarvittavat lääkkeet ja muovisäkkejä jätteitä varten. Ongelmat muodostuvat ainakin suojan tuuletuksessa (ilmanvaihto) ja hygieniapuolessa.

Muista:
- Jatkuva radion kuuntelu Ylen kanavilla.
- Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

- Vältä puhelimen käyttöä.

 

SUOJELUMATERIAALI

Pelastusmateriaalilaatikko on lämmönjakokeskuksen sähköpääkeskuksessa. Turvallisuuspäällikkö  tarkastaa laatikon sisällön kerran vuodessa.

SUOJELUHENKILÖSTÖN MATERIAALI

Kpl alkavaa
100 asu-
kasta kohti

Taloon
tarvittava
määrä

Talossa
oleva
materiaali

 Puute
Suojanaamari + vss-suodatin

2

2

2

-
Suojakypärä 2

2

2

-
Suojalasit 2

2

2

-
Ensiapulaukku + suojasidepakkaus 1

1

1

-
Ensiside 2

2

2

-
Joditabletit 2/asukas

200

200

-
Säteilymittari (annosnopeutta ja annosta mittaa-
va; vain yli 100 asukkaan kiinteistössä)
1/kiinteistö


Opaskirja talosuojelusta

2

2

2

-

TARKISTUSLUETTELO                                   KUNNOSSA/RIITTÄVÄ - huom

Osoitenumeroinnin näkyvyys                   riittävä - yhtiön katunumero liikennemerkissä

Hälytysajoneuvojen pääsy                        kunnossa - pelastustiet ovat auki

Siisteys                                                      kunnossa

Palo-osastointien tiiveys                           riittävä  

Palo-ovien toimivuus                                riittävää - osasta at:ien varastoista puuttuu palo-ovi

Uloskäytävien asianmukaisuus                 kunnossa – vain asunnon alakerrasta ovi ulos  

Koneet ja laitteet                                       kunnossa

Sähköasennukset                                      riittävä – peruskorjaus lähivuosina

Lämmitysjärjestelmä                                riittävä - peruskorjaus lähivuosina

Palavien aineiden säilytys                        kunnossa - asukkaille info 2013

Alkusammutuskalusto                              riittävä - esitys lisäämisestä

Asuntojen palovaroittimet                        riittävä (tarkastettu syksyllä 2011)


Taloyhtiössä oleva muu pelastustoimintaan käyttökelpoinen materiaali:

-          useissa asunnoissa on palovaroittimien lisäksi sammutuspeite

-          jauhesammuttimet (2) lämmönjakokeskuksen käytävässä ja rantaladossa

-          kahdet pitkät alumiinitikkaat rantaladossa

-          asukkailla on suojapeitteitä, ämpäreitä ja raivaukseen soveltuvia lapioita ja rautakankia sekä   ensiapuvälineitä

-          pelastusrenkaat (2) ovat grillikatoksen tuntumassa ja laituripenkereen päässä

 
LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMINTAAN

Pelastuslaitos:

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos
Puh. 09 83940000

Tuusulan pelastuslaitos
Suutarintie 1
04300 TUUSULA
Puh. 09 8718 3100

Poikkeusolojen johtokeskus: SAMA

Muu poikkeusolojen johtopaikka:

Lohkon 6 johtopaikka sijaitsee Vaunukankaan koulullaVÄESTÖNSUOJELUVALMIUS

Taloyhtiön asukkaat perehdytetään pelastussuunnitelmaan jakamalla pelastussuunnitelma jokaiseen asuntoon. Lisäksi jokaiseen asuntoon jaetaan A4-kokoinen kaksipuolinen ”Asukkaan turvaohje”, jossa on taloyhtiömme keskeisimmät pelastusohjeet. Korostetaan, että on tärkeää opetella perusasiat siten, että ne osataan ilman kirjallisia suunnitelmia tai ohjeita. Yksinkertaisimmat perusasiat voi kotona opettaa myös pienille lapsille.

 

Tuusulassa  25.9.2013