YHTEISET TILAT

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä, tupakointi ja turha oleskelu on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa paikoissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kilpien, mainosten, antennien yms. kiinnittäminen ja asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava viivytyksettä yhtiön edustajalle.

 JÄTEHUOLTO

Jätteet on vietävä pakattuina niille varattuihin keräysastioihin ottaen huomioon jätehuoltomääräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ongelmajätteet on vietävä viranomaisten niille varaamille paikoille.

 PYSÄKÖINTI

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla paikoilla. Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty. Nurmikoille pysäköinti on kielletty.

 HUONEISTOT

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 23.00 – 6.00 on vältettävä melua. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys. Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00.  Rakenteisiin ja putkistoihin kohdistuvista töistä on ilmoitettava etukäteen yhtiölle, liitteenä luettelo yhtiölle ilmoitettavista töistä. Wc- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

 MUUTTOILMOITUS

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

 TOMUTTAMINEN

Mattojen tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatulla paikalla. Pito- ja liinavaatteiden sekä vuodevaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla.

LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

 MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.